Undersökning om skönhet!

Fick en förfrågan av en av forskarna vid Göteborgs universitet om att sprida en undersökning som just nu pågår. Det är väldigt spännande ämne och efter att ha deltagit själv så tycker jag defnitivt mina läsare också skall göra det.

Undersökningen handlar om medie- och internetvanor, attityder till skönhet/utseende och självbild bland människor i olika åldrar och med olika bakgrund. De söker deltagare som kan tänka sig att svara på en enkät med frågor kring dessa ämnen. Ju fler som kan svara på frågorna desto bättre! klicka på denna länk för att vara med i undersökningen 🙂